Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 
"GUERILLA *"PROKK GÅR GUERILLA" * PÅSKEN 2009

"ProKK går Guerilla!" * Påsken 2009

lørdag d. 4. april til mandag d. 13.april

Fernisering lørdag d. 4. april kl. 12
på Godsbanen, Skovgaardsgade 3

Åbningstale ved Karin Hindsbo,
kunstfaglig leder for Århus Kunstbygning

I udstillingsperioden er der herudover
åbent hver dag fra kl. 13 til 17
(Udstillingerne i butikker følger dog disses normale åbningstider)
Mere info om de enkelte udstillinger på ProKK.dk

Velkommen og god fornøjelse rundt i byen!


ProKK går guerilla! - er et decentralt kunstudstillingprojekt hvor 25 projekter udføres forskellige steder i byen.
ProKK indtager Århus med spændende udstillinger
Århus Kommunes
Kulturudviklingspulje
SCENEAgenturet

Projektet "ProKK går Guerilla" er nu en realitet.
ProKK er en forening bestående af ca. 180 professionelle kunstnere og kunsthåndværkere, som har til huse i Århus Kunstbygning. Foreningens formål er bl.a. at skabe udstillingsprojekter og rum for kunstnerisk dialog.
Projektet "ProKK går Guerilla" er et udviklingsprojekt, hvis formål er at udvikle en ny struktur / måde for beskueren at opleve kunsten på som en del af byens rum og at skabe nye muligheder for kunstnerne og kunsthåndværkerne at skabe deres kunst på i et tværfagligt samarbejde og gerne med en forankring i det omgivende samfund.

"ProKK går Guerilla!" har også til formål at få kunsten ud i byrummet samt at gå et både nyt og trænet publikum i møde, at vise ProKK's brede medlemsskare, også traditionalisterne, på nye måder, at fremme samarbejdet og dialogen kunstnerne imellem indadtil og det tværfaglige samarbejde udadtil.
Dette også for at sætte mere fokus på kunstnerne og kunsthåndværkerne i og omkring Århus som et vigtigt aktivt element i det århusianske kulturliv.

Sidste års ProKK projekt hed "Dialog-Satellit" og gik kort skitseret ud på følgende: ProKKs medlemmer blev sat sammen i dialog par af to udefrakommende kuratorer (Annette Holdensen og Kim Grønborg). Moderudstillingen fandt sted i Ridehuset, og satellit-udstillingerne forskellige steder i byen bl.a. Arkitektskolen, Århus Kunstakademi, SAS Radison, Badeanstalten etc.
Satellit-idéen og den frodige dialog vil vi i ProKK gerne bygge videre på med dette års projekt: "ProKK går Guerilla!"

I projektet "ProKK går Guerilla!" går de enkelte deltagende kunstnere og kunsthåndværkere sammen i mindre grupper for på selvvalgte steder i byrummet at udføre deres projekter.
Vi forestiller os et projekt, hvor kunstprojekterne udføres i åbne udendørs rum, i tomme lokaler, på værksteder, baggårde, i cyberspace, kun medlemmernes fantasi sætter grænser.

Projektet har ved deadline her først i januar fået bindende tilmelding fra i alt 49 kunstnere og kunsthåndværkere fordelt på 24 forskellige projekter, der igen er fordelt på 17 forskellige steder i byrummet.

"ProKK går Guerilla!" vil blive åbnet med en fælles happening, som udvikles af de tilmeldte kunstnere og kunsthåndværkere op til selve projektets åbningsdag.

I de seneste tre år har ProKK arrangeret udstillingsprojekter i Ridehuset. Denne gang, som i 2008, vil vi gerne have mere af kunsten ud i bymiljøet via mindre, intense, intime og uforudsigelige udstillinger. Vi håber, at det vil skabe mere direkte kontakt med et bredere publikum, der kan gå på opdagelse og forundres over kunst, der dukker op uforudsete steder.

Vi håber også med dette projekt at skabe nye relationer og hverve nye medlemmer/ samarbejdspartnere blandt yngre kunstnere fra andre billedkunstmiljøer end de ProKKs medlemmer i forvejen har rod i. Vi synes det er vigtigt, givende og konstruktivt, hvis billedkunstmiljøerne i Århus samarbejder bredt.

Vi har i ProKK et stort ønske om tværfaglige samarbejder med andre kunstarter som musik, scenekunst, litteratur etc. Mange medlemmer deltog på manifest07, hvor vi også mødte vores nye formand, Christian Dietrichsen, som primært er musiker.
Flere medlemmer deltog i Sceneagenturets tværfaglige Kulturnatsprojekt TRANS-PORT på Godsbanen.