Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

 

OPTAGELSESKRITERIER


Kirsten Schou-Jørgensen

 


Carsten Langkilde

 


Britta Enemark Olsen

 

Som medlemmer af foreningen kan optages kunstnere efter nedenstående kriterier:
a) Op til 5 år efter færdiguddannelse ved en statsanerkendt uddannelse (Kunstakademierne og designskolerne).
b) Medlemskab af Kunstnersamfundet, BKF eller Danske Kunsthåndværkere.
c) eller medlemskab kan opnås med 10 meritpoint.

Meritpoint gives ved:
Uddannelse ældre end 5 år: 5 point.
Relevant kunstnerisk inden- eller udenlandsk uddannelse med kunstfaglig optagelse: 0-10 point. Forløb på fagskoler på Århus Kunstakademi 0-4 point.
Udstilling som medlem eller gæst ved udstillingssammenslutninger, der kan anerkendes af det til enhver tid siddende optagelsesudvalg: 1 point pr. år, max 4 point.
Deltagelse på de godkendte censurerede udstillinger (KP, KS, KE og Charlottenborgs Forårs- og Efterårs udstillinger).Andre censurerede udstillinger kan efter optagelsesud-valgets skøn give point: 1 point pr. Udstilling. Udstillinger på danske og udenlandske kunstmuseer og kunsthaller   med kunstfaglig udvælg-else: 1-3 point. Vandreudstillinger med statstilskud: 1- 3 point pr. udstilling.
Udsmykningsopgaver med kunstfaglig udvælgelsesprocedure (eksempelvis Statens Kunstfond): 3 point pr. opgave.
Salg til kunstmuseer, Statens Kunstfond eller andre fonde og indkøbsudvalg med kunstfaglig udvælgelse: 1- 3 point for hvert salg.
Legattildelinger eller præmieringer fra Statens Kunstfond, tilskud og produktionsstøtte fra Kunststyrelsen og andre offentlige tilskudsinstitutioner: 1-3 point for hver honorering.
Udstillingssteder eller projekter der anerkendes af optagelsesudvalget som værende på et professionelt niveau: max 2 point pr. udstilling.
Optagelsesudvalget kan efter skøn tildele en ansøger point for anden meriterende kunstnerisk virksomhed.
d) Optagelse finder sted 4 gange om året.

Optagelsesudvalg:
Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg jf. § 5, der er kunstnerisk bredt funderet og i stand til at sikre et kvalitativt fagligt niveau inden for såvel kunst som kunsthåndværk. De fem medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.

SE - yderligere informatin samt næste dato for møde i optagelsesudvaget >>>