Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 
"Epidemics" * 2014

 

Titel: MANGFOLDIGHEDENS KARNEVAL

MASSEBEVÆGELSER forstås mestensdels som politiske ideer som gribes og støttes af store grupper i samfundet.

I historien har MASSEBEVÆGELSER har ofte ført til revolutioner eller magtovertagelser, og nye magthavere har udnyttet MASSEBEVÆGELSER til at fastholde deres magt: Se selv, folket har jo selv peget på os!

På den måde kan begrebet MASSEBEVÆGELSE både opfattes positivt og negativt.
Begrebet MASSEBEVÆGELSE forbindes tit med ord som folkeforfører og indoktrinering, men også med folkebevægelse og autonomi. 

Vi ser heldigvis MASSEBEVÆGELSER i verden i dag med plads til mangfoldighed - bevægelser hvor folk udfolder nysgerrighed, åbenhed og accept af forskellighederne i samfundet.
Mennesker, som viser hvem de er, smitter af på hinanden. I vores gruppe har vi siddet omkring bordet og vist hvem vi er, når menneskefigurer er opstået i hænderne på os. Værkstedet blev befolket med mærkelige væsner, den ene har affødt den næste. Historier er opstået imellem dem og os – vi har smittet hinanden.

Som udgangspunkt er vi jo alle forskellige, individualister. Men når vi fik leret i hænderne begyndte en arbejdsproces, hvor vi legede, påvirkede og inspirerede hinanden. Vi mærkede selv de kræfter der kan opstå i en MASSEBEVÆGELSE, samtidig med at vi skabte billeder af den.
Mangfoldigheden, eksperimenterne og variationerne under de enkle, fælles spilleregler har ført til det udtryk, som publikum nu møder.

Vi håber at vi med vores MASSEBEVÆGELSES-SKULPTUR kan smitte Jer med sanselige indtryk og oplevelser, som stiller spøgsmål - mere end at give svar.
God fornøjelse!

Forslag: Prøv selv at deltage i tidens positive MASSEBEVÆGELSER!

Kærligst
Birthe Reinau, Nurith Lumer-Klabbers, Klaus Becker, Hans Morten Kristensen, Thomas Kruse


Foto: Nurith Lumer-Klabbers


Foto: Thomas Kruse

Menu / forside
til top