Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

GENERALFORSAMLING 2010

PROKK generalforsamling 8-3-2010

Ref. Hanne Matthiesen


1 Valg af dirigent: Carten Langkilde. Mødet er indkaldt rettidigt og i henhold til de gældende regler

2 Bestyrelsens beretning v. Sanne Ransby (Godsbanen, Kulturby 2017, sidste års Guerillaudstilling, Redegørelse for aflysning af Inferens-udstillingen i påsken. m.m.) Ingen indvendinger

3 Regskab v Helle Vinter/ Carsten Langkilde. Ingen indvendinger

4 Budget. (Egenkapital 67.888 kr. som kan komme i spil til medlemsaktiviteter. Medl. grundlag: anslået 160 pers. pr d.d.) Ingen indvendinger

5 Valg til bestyrelsen. Bettina Winkelmann og Lars Svanholm ønsker ikke genvalg. Sanne Ransby genopstiller. Anne Mette Arendt genopstiller som suppleant. I forslag: Marianne Tingholm og Helle Skydt. Det vedtages. Bestyrelsen ser herefter ud som følger: Steen Rasmussen, Jørgen Hansen, Christian Dietrichsen, Anja Christensen, Helle Vinter, Sanne Ransby (genvalgt), Marianne Tingholm (ny), Helle Skydt (ny suppleant) og Anne Mette Arendt (genvalgt som suppleant).

6 Valg af ny revisor: Jytte Rasmussen
7. Forslag fra bestyrelsen: Ingen

8. Evt. Masser af snak og ideer. Der diskuteres muligheder for påskeudstilling, udstillingsprojekter dette og næste år - og i det hele taget: Vil vi leje et centralt udstillingssted, og bruge det i samarbejde med f.eks. C-sam, BkF og på tværs af fagområder f.eks. sammen med litteraturen. Kan Godsbanen bruges som udstillingssted. Kan man lave "nomade"udstillinger udenfor Århus.
Bestyrelsen beder om mandat til evt at sætte Prokks egenkapitalen i spil i forb. med lokaler (på havnen o.a.?!) evt bare midlertidige lokaler - for i en periode "at prøve ting af" og for at blive "synlige" (Et paradoks at billedkunsten føler sig usynlig?!).
" Kraftigt inspireret/inviteret af kunstbygningens Karin Hindsbo's indledende indlæg, påtager bestyrelsen sig at tale med Karin om hvordan ProKK's medlemmer kan bruge Kunstbygningen og dets nye projektrum i tilknytning til caféen.
" Der blev nedsat følgende arbejdsgrupper:
" Idéforum til ProKKaktiviteter i Kunstbygningen: Thyge Thomasen, Ivan Johnsen, Edward Phillip og Jørgen Mikael Andersen.
" Skurvogn/telt/hus-grp. Som undersøger mobile synliggørelsesmuligheder: Birthe Reinau, Maria Ehlert og Hanne Matthiesen.
" Fest/café/møde-udvalg: Mette Skriver, Maria Ehlert og Carsten Sørensen.

til top >>