Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

GENERALFORSAMLING 2008

 

Referat af ProKK Generalforsamling 4/3 2008


Jørgen Michael Andersen valgt til ordstyrer

Formanden Helge Tindal fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen i år var en opsummering af de sidste års tiltag og resultater. Samtidig rummede den ønsker og forventninger til ProKK fremtidige rolle i det århusianske kulturlandskab.
Helge Tindal benyttede også lejligheden til at takke af som formand, efter han har været med til at bringe ProKK til den position foreningen har i dag, med ønsket om at foreningen så ville få en ny formand, der kan være med til at indfri de visioner, der nu ligger for ProKK i fremtiden.

Herefter fremlage Carsten Langkilde regnskabet for 2007, der dog ikke havde nået at få påtegnelse af revisorerne. Generalforsamlingen godtog at dette blev gjort efterfølgende under forudsætning af, at der ikke var væsentlige ændringer i forhold til fremlagte.
Regnskabet viste at likviditeten i foreningen siden Carsten overtog den var gået fra at foreningens værdier udelukkende lå i bogserien Kunstner og Menneske til at nu være en kontant kassebeholdning samtidig med at bøgerne nu er helt afskrevet.
Salget af det tidligere Kunstnernes Hus' kunstsamling havde i år bidraget til budgettet med 15.000 kr.
Efterfølgende fremlagde Carsten Langkilde budgettet for 2008, som var mere optimistisk i og med at foreningen har haft medlemsfremgang og økonomien er bedre end tidligere.

Efterfølgende var der valg til bestyrelsen. Steen Rasmussen genopstillede og Anja Christensen opstillede som bestyrelsens forslag til at erstatte Niels Frank, der udtræder af bestyrelsen.
Det var kampvalg i og med at Per Kramer også stillede op.

Resultatet blev at Per Kramer opnåede 6 stemmer mod Anja Christensen og Steens Rasmussens 27 stemmer.
Steen Rasmussen fortsætter dermed i bestyrelsen og Anja Christensen vælges ind.

Ny formand vælges på bestyrelsens førstkommende konstituerende møde.

Efter valget rundede Sanne Ransby generalforsamlingen af med en orientering omkring vagtplaner og status for ProKKs påskeudstilling i Ridehuset med tilhørende satelitter.


Referent Steen Rasmussen

til top >>