Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

ProKK nyhedsbrev oktober 2009


ProKK nyhedsbrev oktober 2009

Kære medlemmer

Så er det tid til lidt opdatering om vores arbejde i bestyrelsen i følgende rækkefølge:
Næste års projekt INTERFERENS 2010
Godsbaneprocessen
Åbne Værksteder
Kontorplads
Hjemmeside
Mailliste
Medlemsmøde

Vi har søgt midler til følgende udstillingsprojekt i 2010 (uddrag fra projektbeskrivelsen):
INTERFERENS 2010 er en udstilling, som ønsker at installere og accentuere sammenstød og forskelle. Vi ønsker at invitere udstillende og debatskabende gæster fra C-Sam og de æstetiske fag på universitetet. På INTERFERENS 2010 ønsker vi som noget nyt at betone et særligt café-område som integrerer en eksperimenterende scene med performance og debatarrangementer.
Som noget nyt i år bliver der tillige en spændende skulpturgård for børn og unge og Street Crews som skaber aktion i byens rum. Kort sagt er formålet med denne udstilling en synlighed udadtil i Århus og indadtil i form af et større kendskab til hinanden. Vi ønsker at samle trådene i byens kunstmiljø og gøre det til et aktiv, at medlemsskaren rummer både gamle rotter i faget samt yngre kunstnere, og vi ønsker at vores forskellige og mangeartede udtryk kan stå som kontraster og hinandens modsvar i denne udstilling.

Vi har endnu ikke fastlagt, hvor den skal finde sted. Vi ønsker et centralt sted med mange rum (Godsbanen er desværre ikke fri), så har I gode forslag, så bring dem endelig videre.
Pt. er vi ved at undersøge nogle muligheder på havnen.

Godsbane: Anja Christensen og Sanne Ransby har deltaget i diverse offentlige møder og seminarer. Meget interessant men slående, at alle indhentede eksperter anbefaler det stik modsatte af, hvordan processen hidtil er grebet an.
Sideløbende er vi i en "mellemgruppe" af kommende brugere bredt sammensat fra kulturlivet, som diskuterer organisationsformer, praktiske løsninger og idéer til det kommende samarbejde i produktionscenteret.
D. 4.november bliver vinderne af arkitektkonkurencen offentliggjort, og rammerne dermed mere konkrete.
Sanne Ransby og Ruth Morell, leder af HUSET, påbegynder arbejdet med at finde løsningsmodeller på værkstedsområdet.
Følg også med på www.godsbanen.dk og gruppen Godsbanen på facebook.

Med hensyn til valgkampen er hér en interessant artikel http://jp.dk/indland/aar/politik/article1869568.ece


En arbejdsgruppe med deltagere fra ProKK, BKF og DK er ved at undersøge, hvilke muligheder der er for at køre Åbne Værksteder videre i et andet regi, nu regionen har afholdt det for sidste gang.

Vi har kontor på Brobjergskolen i Århus, som vi endnu en gang vil opfordre jer til at bruge, hvis I i en periode mangler en kontorplads byen. I skal bare lave en aftale med en fra bestyrelsen.

Vores webmaster Carsten Langkilde ser gerne, at vores hjemmeside bliver aktiv og aktuel. Check derfor jeres data derinde og send eventuelle rettelser til post@carsten-langkilde.dk
Og send meget gerne løbende nye billeder af jeres værker og oplysninger om udstillinger til ham. Siden skulle jo meget gerne afspejle alle de mange forskellige udstillinger og projekter vi medlemmer har gang i.

Får I dette brev i papirversionen, bedes I venligst sende jeres mailadresse til Pernille Lyngsø pl@aarhuskb.dk hvis I har en. Dette vil lette kommunikationen meget, spare penge og papir samt øge jeres informationsniveau, da ikke alle mere spontane informationer kommer ud pr. brev.

Sæt X i kalenderen d.18.11.2009, hvor vi holder medlemsmøde fra kl.19-21 i Kunstbygningen. Nærmere besked følger pr. mail, så husk at sende jeres mailadresse til Pernille Lyngsø pl@aarhuskb.dk
hvis I ikke står på vores mailliste i forvejen.


Mange hilsner fra ProKKs bestyrelse: Sanne Ransby, Steen Rasmussen, Jørgen Hansen, Christian D., Anja Christensen, Lars Svanholm, Helle Vinter, Bettina Winkelmann og Anne Mette Arendt

top >>