Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

NYHEDSBREV MAJ 2010


Nyhedsbrev ProKK maj 2010

Kære medlemmer Maj 2010

Udstilling
Opstart af billedkunstsekretariat
Godsbane
Åbne Værksteder
Ridehusarrangement

Så har vi gode nyheder til jer! I kan godt kridte skoene for vi har fået lovning på at låne Ceres bygningerne til vores Interferens-udstilling (udstillingsoplæg vedhæftet) fra 18.-26. september. 14.-27.sept. incl. op- og nedtagning.

Vi glæder os til at arrangere udstillingen, og håber I vil deltage og også træde til med arbejdskraft til konkrete arbejdsopgaver.
Medlemsmøde om udstillingen i juni.

Derudover har vi fået bevilget en ansat i job med løntilskud via Kulturhus Århus allerede her fra juni, håber vi. Den projektansatte skal organisere udstillingen samt lave forarbejde til det kommende billedkunstsekretariat på Godsbanen.

Angående Godsbanen udmunder arbejdet med forandringsagenterne i en offentlig fremlæggelse d. 4. juni se http://www.godsbanen.dk/kalender/artikel/121/

På billedkunstens vegne er ProKK, BKF og Csam ved at lave en skrivelse, som forvaltningen og politikerne modtager sammen med agentfremlæggelserne for at vise, at vi gerne vil sætte præg på processen, selvom vi ikke har meldt os som forandringsagenter.

Vi har vedhæftet et brev om Åbne Værksteders fremtid fra arbejdsgruppen.

Til 16.-22. november afholder Kulturhus Århus et fællesarrangement med offentlig åbent et par døgn, hvor alle kunstarter kan bidrage/deltage i Ridehuset som en formag på det kommende Godsbane-samarbejde. Mere info følger om dette.

Husk at opdatere Carsten Langkilde med nye billeder og udstillingsinfo! post@carsten-langkilde.dk


Mange forårshilsner fra ProKKs bestyrelse

 

Åbne Værksteder

Til ProKKs medlemmer

Vi er ved at stifte en forening"åbne værksteder".
I bestyrelsen er vi os tre fra styregruppen (Thyge Thomasen ,Ginette Wien og Bettina Winkelmann )
Derudover er det Steffen Tast ,Nils Frank og Mette Tønder.
Vores stiftende Generalforsamling finder sted i denne uge.
Det vi allerede nu kan sige er at "åbne værksteder" finder sted den 1.,2. og 3. oktober.
Deltagerne skal bo eller have værksted i Århus,Odder eller Samsø kommune.
Deltagerne skal have mertittpoint svarende til PROKK,s betingelser.
Det koster 850 KR at være med.
Der vil være et fælles møde en gang efter "åbne værksteder".

Derudover er jeg i dialog men Karin om vores præsentationsudstilling som forhåbentlig skal vare
i Kunstbygningens Cafeområde.

På gruppens vegne Bettina Winkelmann


INTERFERENS 2010

Århus 30.9.2009

Ansøgning til Århus Kommunes Kulturudviklingspulje/Kulturarrangementspulje om støtte til gennemførelse af ProKK-udstilling 2010:

INTERFERENS 2010
at gribe ind, slå, støde og blande sig

Inspirationen til udstillingen 'INTERFERENS 2010 - at gribe ind, slå, støde og blande sig' stammer fra Per Nørgårds musikbegreb. Interferens betyder i forbindelse med Per Nørgårds musik, at to forskellige hændelser får et tredje mellemværende til at dukke op i modtagerens bevidsthed. Når to faste og kendte figurer interfererer, opstår der noget nyt, som ikke blot angår de implicerede figurer, men berører hele systemet, hvori de indgår. I et kort øjeblik sker der en destabilisering hvor dét, man kender, går under og noget nyt opstår. At omsætte denne dybe indsigt i kunsten og kunstens væren til en udstilling ser vi som en spændende opgave.

Med udstillingen vil vi sætte ProKK´s medlemmers (180 mulige udstillere) forskelligheder på spidsen og udfordre dem til at udforske deres egne og andres kunstneriske positioner. Med "Dialog-Satellit" og "ProKK går guerilla!" strategier er der kommet langt mere interaktion imellem medlemmerne og foreningen har via disse nye strategier opnået et løft. Der er energi og liv i at gå både tættere på hinanden og møde Århus-borgerne mere aktivt.

Et væsentligt element i INTERFERENS 2010 er et caféområde, som bliver udstillingens hjerte og mødested. For at skabe et rum til andre kunstformer som performance, multiples, digtoplæsning og digital kunst oprettes i tilknytning til cafeen en eksperimenterende scene samt en mulighed for videoscreening og plads til forskellige workshops. Café og scene er udstillingens hot spot og aktivitetszone. Hver dag rummer et program med musik, performance og debat om ikke mindst kunstens fremtid i Århus og visionerne i forhold til Kulturby 2017.

Som noget nyt i år bliver der tillige en spændende skulpturgård for børn og unge og Street Crews som skaber aktion i byens rum. Kort sagt er formålet med denne udstilling en synlighed udadtil i Århus og indadtil i form af et større kendskab til hinanden. Vi ønsker at samle trådene i byens kunstmiljø og gøre det til et aktiv, at medlemsskaren rummer både gamle rotter i faget samt yngre kunstnere, og vi ønsker at vores forskellige og mangeartede udtryk kan stå som kontraster og hinandens modsvar i denne udstilling. Til udstillingen knyttes en tovholder samt en person, der skal varetage en kurator/inspiratorfunktion.

Netop ProKK-foreningens bredde betyder, at vi kan samle et miljø, som uden en kontakt til foreningen ville fungere mere fragmenteret. Desuden betyder vores ønske om at arbejde med bredde tillige, at vi til denne udstilling inviterer udstillende og debatskabende gæster fra C-Sam og de æstetiske fag på universitetet.

Vi ønsker at finde et centralt beliggende sted i byen med mange rum og et spændende udstillingsareal. Det kunne være Ceres-byggerierne, Godsbanen eller noget byggeri på havnen.


På ProKKs bestyrelses vegne Sanne Ransby og Anne-Mette Arendt

top >>>