Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

NYHEDSBREV JUNI 2009


Nyhedsbrev ProKK
juni 2009

Kære medlemmer

Her kommer sidste nyt om de forskellige projekter vi arbejder med i bestyrelsen.

GODSBANEN Det samlede billedkunstområdes talerørsgruppe Sanne Ransby, Kim Grønborg og Balder har gjort, hvad de kunne for at få indflydelse på Godsbaneprocessen og gøre opmærksom på billedkunstnerne behov på stedet. Undervejs har de indkaldt til adskillige kunstnermøder, hvor I osse er bleve inviteret for at få så stor opbakning som muligt. For at få større indflydelse indkaldte gruppen hele det samlede kulturliv, der skal være på Godsbanen til et møde for at finde ud af, om der var opbakning til i samlet flok at påvirke processen.
Sanne og Anja deltog i mødet. Der var generel enighed omkring: Der skal findes en balance mellem åbenhed til offentligheden og arbejdsro til kunstnerne med mest vægt på sidstnævnte (kun Huset og kommunen ønsker primært åbenhed). Kulturaktørerne skal opbakke hinanden så ingen får dårligere forhold på Godsbanen end de har nu og ønsker (generøsitet!). Kvalitet fremfor kvantitet.
Der blev dannet en koordinatorgruppe med repræsentanter fra hver kunstart, der mødes og finder ud af, hvad vi skal fokusere på og byde ind på i processen. Arbejdskraften hentes i følgegruppen som er alle de 19 aktører, der var til mødet i mandags dvs. repræsentanter fra ProKK, C-sam, Huset, Katapult, Entréscenen, Frie Scenekunstnere, Danseværket, Kulturhus Århus, Filmværkstedet, Frontløbene med flere.


KULTURBY 2017 Anja deltog i SWOT analyse + paneldebat på Bymuseet som en del af kortlægningen af billedkunstmiljøet i Århus. Der blev efterlyst mere samarbejde og kommunikation (platform for vidensdeling) mellem de forskellige billedkunstmiljøer i Århus og kunsthistorie- et behov for en slags billedkunstsekretariat/Kulturhus Århus for billedkunst.
Trevor opfordrer os til at byde ind med projekter i forbindelse med kortlægningen.

Følg med på http://www.aarhus2017.dk/

Et potentieltsamarbejde med ProKK, Trevor og Kunstbygningen strandede dels på for kort tidshorisont og dels på, at vi ikke ville byde ind, hvis ikke, der var ordentlig løn til kunstnerne for arbejdet.

Vi har i bestyrelsen snakket om at lave en form for digital mapping af billedkunstnere f.eks. med arbejdsbilleder fra vores værksteder på et googlemap eller lignende. Meld gerne tilbage, hvis I har bud og arbejdskraft at lægge i det.
Chr. D foreslår at afdække behov i forbindelse med kortlægnig. At lave en form for statistik på vores medlemmer, hvad laver de, hvor bor de, alder med mere, hvilke behov har de i forbindelse med arbejdet som kunstner med mere. Er der nogen, der selv kan eller kender nogen, der kan lave sådan noget? Det kunne være studerende fra statskundskab, etnografi eller lignende.


KULTURNAT KulturNat Århus har igen i år fået stillet værelser på Radisson SAS til rådighed til brug for stedsspecifikke installationer under KulturNatten. Interesserede kunstnere får stillet et hotelværelse til rådighed, som må omdannes til en totalinstallation eller bruges til performance.

Badeanstalten Spanien vil gerne i kontakt med kunstnere, der kunne være interesseret i et Kulturnat-samarbejde om kunst i badeanstalten, og der mangler kunstnere, der kan indgå i samarbejde om Vestas dele.

De kunstnere, der er interesserede kan henvende sig til KulturNattens sekretariat på info@kulturnataarhus.dk eller på tlf.: 60641816

CENTER FOR KULTUR- OG OPLEVELSESØKONOMI Anja var til infomøde i sidste uge. Det er et regeringstiltag, hvor der igen er mange penge (25 mill. over 3 år) at søge til Kultur- OG Erhvervsprojekter dvs. kun ved direkte samarbejde med erhvervslivet med fokus på produkter og tjenesteydelser. Første ansøgningsfrist er ultimo august i år. Der bliver to omgange pr. år. Se www.cko.dk

VORES FORMAND CHR.D har fået orlov fra nu af og til jul for at få tid til at spille musik.

NÆSTE ÅR På evalueringsmødet med medlemmerne var der bred enighed om et samlende projekt næste år. Gerne et tredje sted end Ridehuset og Godsbanen, Ceres er et muligt bud.

Vi ønsker alle en god sommer!


På bestyrelsens vegne Anja Christensen
Mobil: 3020 7378
www.anjachristensen.dk

top >>