Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

Referat af medlemsmøde i Århus Kunstbygning den 21. oktober 2008


Referat af ProKKmedlemsmøde d. 21.okt. 2008:

Tilstede: 31 ProKK medlemmer

Mødet skulle egentlig alene handle om næste påskes udstillingsprojekt, men fik, på baggrund af mailudvekling Per Kramer/bestyrelsen imellem og indlæg fra Bøje Prejsler, følgende punkter:


Bestyrelsens rolle
ProKK-Guerilla udstilling
Hus
Navn
Evt.


Det var tydeligt at der ikke var tid nok til at gå i dybden med alle emner, men vigtigt at få startet alle debatter.
De forskellige emner var osse svære at adskille i diskussionerne, men jeg forsøger at gøre det hér.
Bestyrelsens rolle. (til stede fra bestyrelsen var Lars Svanholm, Bettina Winkelmann, Chistian Dietrichsen, Anja Christensen og skrivende, Sanne Ransby). Erling Gregers og Per K. mente bestyrelsens vigtigste opgave er at genkæmpe os plads i Kunstbygningen. Der var forslag om en lønnet, mere ressourcestærk, bestyrelse.
Det bestyrelsen p.t. prioriterer, er at arbejde kulturpolitisk for vores synspunkter/behov og synlighed. Den nuværende bestyrelse ønsker en forening med mange aktive medlemmer og flad struktur, (kontra pyramidestruktur) og har ikke haft held med at finde arbejdskraft blandt egne/medlemmernes rækker til f.eks. lønnet tovholderi i forb. med udstilling.
Bestyrelsen erkender, at prioriteringer og beslutninger er kommunikeret mangelfuldt ud...f.eks. hvordan vi kom fra evalueringen af sidste udstilling via Ridehusprojekt til et udstillingsprojekt uden Ridehus.
Det blev besluttet at bestyrelsen tager initiativ til et møde med den kommende leder af Kunstbygningen, 1847, Kunstrådet og os for at diskutere vores fremtid i Kunstbygningen.
ProKK-Guerilla udstilling. Christian indledte med historien om hvordan vi havde arbejdet med et stort Ridehusprojekt "Huler-Loger", i ønsket samarbejde med arkitekt, andre faggrupper og festarrangører. Undervejs måtte vi erkende, at der ikke var kræfter til at følge projektet til dørs til '09, og gik tilbage til hvor der var mest ansvarlighed/energi i år og foreslog et udvidet satellitprojekt.
At sproget blev "militant" er ikke vigtigt for projektet, og kan laves om, inden vi møder pressen, men det var et forsøg på at illustrere de selvstændige"enheder" og mangfoldigheden. Desuden er "dogmerne" til som inspiration, men kan osse brydes. En vigtig fornyelse er at ansætte et informationsmenneske i stedet for en kurator til at varetage formidlingen af udstillingsprojektet. Og der skal være vægt på et socialt samlingsted, som Ridehuset har været, det kunne evt. være Kunstbygningens café.
De der ønsker at arbejde sammen med nogen, de ikke kender, kan sende en mail til billedkunstner@anjachristensen.dk, og så kan vi i bestyrelsen sammensætte grupper vha. lodtrækning eller lignende.
Vi har søgt penge i Kulturudviklingspuljen på alles vegne d.v.s. at man ikke selv kan søge dér til sin enhed, men kan søge i vores fælleskasse (efter forvaltningens ønske).
Der blev talt meget om traditioner og om, hvorvidt det var en god ide at slippe Ridehuset samt om P.R. og hvem vi holder udstilling for. Vi har opbygget traditionen "ProKK-Påske-Ridehus" d.v.s. vi næste år har to ud af tre elementer. Og muligheden for at vende tilbage til Ridehuset i '10, hvis vi ønsker. Kulturhus Århus har udlejet til "ikkekunst" påsken '09 af samme grund.
Der blev talt om forskellige udstillingsidéer i fremtiden. F.eks. foreslog Michael Bredtved at vi hver fik et hus at bearbejde og sætte op i byen. Der var en lignende kube idé, en tanke om at hver især udstillede modeller af et kunstnerstyret hus, udstilling i skurvognsby udenfor AROS, et fælles projekt á la "den liggende budha", udstilling i alle handelsstands-foreningens vinduer og flere.
Vi lavede en brainstorm på idéer til kommende udstilling, som følger vedhæftet. Vi vil forsøge at lave en procesplan på hjemmesiden med "ProKK-dating" i forhold til samarbejdspartnere. Og laver cafémøder i Kunstbygningen hvor vi kan udveksle idéer, steder m.m.m.
Første møde er onsdag d. 19. Nov. 18.30-20. Og vi får lavet den længe ønskede adresseliste hurtigst!
Hus. Især Christian og Per brænder for at vi bygger vores eget hus på egne præmisser, evt. på Tangkrogen (som del af "Sculpture by the sea"?), inden i Godsbanen eller et helt rigtigt brugbart langtidsholdbart ét.
Navn. Debat om vores navn, på foranledning af Bøje, der bl.a. mener at en prof. bør finde på nyt navn, og måske også arbejde med vores brand i fremtiden. Konklusionen blev at der ikke er nogen der elsker vores navn højt, men vi har det, og får det bedste ud af det (ProKKressiv, ProKKtrækker, ProKKsokker + undringsværdien) indtil der er et gennemarbejdet forslag til ændring alle medlemmer kan tage stilling til. Hvis der er flere, som ønsker at arbejde med et skifte, foreslår bestyrelsen, at de laver en arbejdsgruppe som evt. indkalder til et medlemsmøde om emnet og arbejder videre.
Evt. FEST! 2-3 Festarrangører efterlyses!

Adresseliste

Udfyldes, frivilligt, til medlemsadresseliste.
Og mailes/afleveres/sendes til Pernille Lyngsø i Kunstbygningen pl@aarhuskb.dk
Gerne hurtigt, så vi nemmere kan komme i kontakt med hinanden i forb.m. udstillingsprojektet.


Navn:
Adresse:
Telefonnumre:
E-mailadresse:
Hjemmeside:


Brainstorm på idéer til steder og samarbejdspartnere til udstillingen.

Steder:
Butiksvinduer - cityforeningen - (Claus Bech)
Facader - fortovet - åen - havnen - på vandet - træskibshavnen - skov
Færge - bycykler - bybusser - på lastbiler - tog
Steder der normalt er lukkede, Radisson, som godt eksempel fra Kulturnatten - Arresten - bunkers - tidl. Told og Skat, Scand.Kongres - Studenterhuset - attack på de etablerede steder
Losseplads - genbrugsstationer - elværk i Åbyhøj - tidl. Soc.skole på Stenvej
Tomme lejligheder -

Samarbejdspartnere:
Boligforeninger - cityforeningen - DR - TV2 - den nye kulturrådmand - kunstrådet - Dronningen - Kirsten Hall -

til top>>