Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012


REFERAT GENERALFORSAMLING 2012

ProKKs generalforsamling 12. marts 2012 kl. 19.30

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2011
4. Budget 2012
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag
9. Evt.

53 personer er fremmødt

Før selve generalforsamlingen præsenterer Århus Billedkunstcenters leder Anja Raithel det nye center. Hun fortæller bl.a. om processen med at justere forholdene på Godsbanen, og appellerer til at billedkunstnerne om at gå i dialog med driftsorganisationen hvis priser/værkstedsbehov er udenfor rækkevidde. Hun modtager osse gerne idéer til workshops/artist's in residences. Invitation til Billedkunst Centerets åbning og nyhedsbrev kommer.

Ad 1: Mette Skriver er valgt som dirigent. Dorte Kristoffersen er valgt som referent.
Mette bekræfter at generalforsamlingen er lovligt og rettidigt indkaldt.


Ad 2: Christian Dietrichsen fremlægger frit bestyrelsens beretning. Hér en sammenskrivning af beretningen og fremlæggelsen:
ProKK er inde i en rigtig god udvikling. De sidste udstillinger har været gode, ikke mindst TRANSFORM i Filmbyen i efteråret. Dette skyldes, dels et ønske fra bestyrelsen om at skabe tværfaglige og udadvendte projekter og dels Trine Rytters store, engagerede indsats, som kurator. Det åbner bestemt muligheder at have en så kompetent kurator ansat og det stiller krav til os om en større grad af professionalisering og faglig selvbevidsthed.
Disse forandringer og udfordringer betyder, at nogle medlemmer forlader foreningen og andre trækkes til. Heldigvis kommer der flest til, så vi er nu ca.200 medlemmer. Dog mangler foreningen mænd, og alle tilstedeværende lovede Christian at komme med et mandligt medlem hver.
2011 blev året hvor ProKK fik en aftale med Kunstbygningen i stand om at udstille hvert andet år i maj. Dette års udstilling JEG skaber (MIG) - ErGO er jeg, er udviklet og kurateret af Trine Rytter, og der eksperimenteres på livet løs med fotomediet. Bestyrelsen glæder sig meget til at se den samlede totale ProKK-foto installation og til at skyde udstillingssamarbejde med Kunstbygningen i gang.
I denne uge flytter ProKKs kontor ned på Godsbanen sammen med de andre projektkontorer. Det bliver spændende at se hvilke nye samarbejdsmuligheder der kan opstå, ved bare at have kontor blandt så mange andre forskellige kulturudøvere og håbet er at værkstederne bliver brugbare for ProKKs medlemmerne også.
Den 1. januar dette år fik Århus endeligt sit ønskede Billedkunstcenter, hvor Anja Raithel, kurator og kunsthistoriker, blev ansat som leder. Anja har haft og har en stor opgave foran sig, da hun i samarbejde med stedets bestyrelse har skullet bygge hele Billedkunstcentret op fra bunden. Billedkunstcenteret åbner officielt på Godsbanen d. 30. marts. Stedets hovedopgaver er at udvikle billedkunstmiljøet, at initiere samarbejde lokalt, nationalt og internationalt, at synliggøre og at virke samlende for billedkunstmiljøet i Århus
I efteråret skal byrådet lave ny kulturhandlingsplan, gældende for de følgende 4 år. Den bliver hovedsagligt bygget på ansøgningen om at blive europæisk kulturby i 2017 og ProKK er i Kultursamvirket i fuld gang med at tænke flere alternative måder at arbejde og samarbejde med inputs til kulturhandlingsplanen. Om vi bliver kulturby i 2017 afgøres sidst i august. ProKK bidrager til tilretningen af kulturbyansøgningen via et projekt SHARE YOUR VISUAL MINDSET, som Trine R har udarbejdet sammen med Hanne Munk efter idéer på seneste medlemsmøde. Trine kommer sammen med den nye bestyrelse til at udarbejde en ansøgning, der retter sig mod kommende 5 år.

Bestyrelsens beretning blev godkendt

Vi må desværre sige farvel til vores formand Christian D.
Sanne og Anja takkede Christian for hans gode indsats indenfor vores fagområde, - for hans idérigdom og entusiasme, som vi har nydt godt af i 3 år.
Hvis nogen har gode bud på en ekstern formand, må de meget gerne kontakte bestyrelsen.
Der blev også sagt tak til Jørgen Hansen for et langt sejt træk - for at få væltet tingene på hovedet
og set skæve vinkler og muligheder.
Og til Ole Lindquist og Dorthe Bøtker der ikke genopstiller som suppleanter.

Ad 3: Regnskabet for 2011 blev gennemgået af Helle Vinter.
Regnskabet sluttede bedre en forventet pga. penge indkommet til/på TRANSFORM - præmiering fra Århus Kommunes Billedkunstudvalg, penge fra Kulturudviklingspuljen m.m.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Budgettet for 2012 blev gennemgået og godkendt.

Ad 5: Helle Vinter er på valg og ønsker nærmest at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Helle Vinter, Ulrik Lund og Faranak Sohi (som ikke er tilstede).
Helle Vinter og Ulrik Lund vælges.
Suppleanter bliver: Faranak Sohi og Hardy Brix.


Ad 6: Valg af revisorer. Jytte Rasmussen og Johanna Ludvigsen fortsætter, som revisorer.

Ad 7: Ingen forslag.

Ad 8: Ingen indkomne forslag.

Ad 9: Intet under evt.

 
til top >>