Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

MEDLEMSMØDE


Referat af PROKK medlemsmøde mandag 21. juni 2010 kl. 19 i Officersbygningen.

Godt fremmøde, ca. 55 medlemmer mødt op for at høre om den planlagte udstilling på Ceres.

Formand Christian byder velkommen

Alle præsenterer sig med navn og beskæftigelse.

Ditte Gry, vores nye projektarbejder for det næste halve år, præsenterer sig. Hun glæder til arbejdet, ikke mindst til opgaven med at være kurator på Interferens. Hun synes rigtig godt om de udfordringer og muligheder som udstillingens titel betyder.

Annemette præsenterer konceptet. Det tog afsæt i evalueringsrunden sidste år. Vi er gået efter et mere rummeligt koncept. - Vi vil gerne lave nogle sammenstød.. se virkninger af møder af forskellig slags, som f. eks radiobølger, der nogle gange forstærker hinanden - nogen gange ophæver hinanden.

Ditte Gry fortæller om 'Interferens': Hun synes Ceresgrunden er et godt oplæg for interferens. Hun opfatter det som et hemmeligt sted, gamle kontorbygninger med store og små rum, mange trapper og etager , labyrintagtigt at bevæge sig rundt i, lange gange og endog en biograf. Der er en spændende kælder med hvælvinger og direkte udgang til parken, oplagt til cafe. Desuden et kæmpestort og rent rum med et par enorme aluminiumstanke - det er dog usikkert endnu om vi kan bruge det. Også udenomsareal med mange muligheder.
Vi vil invitere 'Litteratur på Scenen' og C-sam til at lave arrangementer, diskussion og foredrag. Hun synes at Prokk skal benytte lejligheden til at komme på banen - også med sigte på Kulturby 2017. Invitere de unge kunstnere i Århus. Kender studerende fra kunsthistorie og foreslår de kan vise rundt.
Hvis man er interesseret i stedsspecifikke værker kan vi arrangere ekskursion på Ceres. Rundvisning på Ceres torsdag d. 8.juli kl. 8. Start ved indgangen på hjørnet i Cereskrydset. Hun opfordrer til kommunikation, skriv endelig mail til hende.

Sanne: Datoer for udstillingen er flg. Udstilling 18. - 26. september. Opstilling 14. - 18. september. nedtagning 27. september. Forhåndstilmelding senest 1. juli. Beskrivelse af værker/ projekter senest 1. august.
udstillingspladsen er ca. 50 rum . store og små, meget varierede, masser af plads.Plantegninger af Ceres bygningerne kan ses i Kunstbygningen (fra på mandag), de ligger i billetsalget.

Alle forpligter sig til 2 arbejdsdage (flere modtages med kyshånd!). Arbejdsopgaver defineres af Sanne og Ditte. Åbningstiderne er ikke fastlagt endnu. ? 12-18 evt. Også åbent nogle aftner.
Hvis ikke man kan opfylde sin forpligtigelse på to arbejdsdage koster det 1000 kr. Ellers intet deltagergebyr.
Forsikring af værker og transport, står deltagerne selv for.
Provision ved salg ikke bestemt endnu - måske 10 %. Der skal laves informationsmateriale. . Frivillig entre som tidligere år- man kan komme igen flere gange på samme billet. Umuligt at se alt på en dag!
Sanne Ransby er tovholder på projektet. Anne-Mette (og øvrig bestyrelse) sparring, Ditte Gry er kurator og har sidste ord !

Pause - der blir set på billeder fra Ceres lokaliteterne, spist chips og vindruer -- og snakket !

Christian udfordrer forsamlingen med ideer og udtalelser om interferens. God diskussion om hvad der ligger i ordet, hvordan det kan komme til udtryk og hvordan vi kan bruge det som indgangsvinkel. Prokk i forhold til Lions - vores projekt i forhold til Festugen - skal vi skabe interferens i det store kryds udenfor Ceres - Interferens skal være kodeord for alt hvad der har med projektet at gøre -- også reklamen, baren, maden, tøjet, frisuren - you name it.

PR Der skal arbejdes med facaden som er meget synlig. Evt etiketter til ølflasker

Evt.
Sanne: Efter at Ditte Gry har lavet denne udstilling med os skal hun forberede den næste, bl.a. med ansøgninger. Hun skal desuden lave forberedende arbejde til et sekretariat for kunstnere og kunsthåndværkere sammen med folk fra C-sam og BKF. Ditte er ansat i løntilskudsstilling via Kulturhus Århus.

Ang. medlemmer . Der er blevet ryddet op. De der ikke har betalt er nu slettet af listen. Lige nu er der ca 165 medlemmer i Prokk.

Ang. udvalg nedsat ved sidste møde: Det eneste der fungerer er festudvalget som alle satser på kommer med - en fest..

Bettina orienterede om Åbne værksteder. Der er blevet dannet en forening der hedder Spor Kunsten - Åbne Værksteder.
Der kommer mail ud til alle. Hvis man ikke har fået mail skal man endelig henvende sig til Bettina: bettinawinkelmann@hotmail.com
Det er ved egenbetaling.. Alle er velkomne til at søge (BKF. og DK og går direkte ind).

Anja orienterede om Godsbanen. Forandringsagenterne har sluttet deres arbejde. Vi havde valgt ikke at være med men har sammen med BKF og C-sam sendt brev til rådmanden om vores holdninger og håber på at få indflydelse.

Mødet sluttede kl. 9

Referent Jørgen Hansen og Marianne Thingholm

til top >>>