Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

MEDLEMSMØDE

 

Medlemsmøde ProKK d. 18.11.10

Præsentation af evaluering af Sanne og Ditte:
Interferensregnskabet blev gennemgået af Sanne og Ditte. INTERFERENS fik en god økonomi. Takket være bl.a. Dittes ansøgning til Kunststyrelsen (Kbh.) som gav 25.000kr.
Endvidere indtjente ProKK 10000kr fra donationer ved indgangen, mv. Gode dispositioner foretaget henad vejen. ProKKs egenfinansiering bliver 5956,78. Midlerne var vi dog først sikre på efter udstillingen , som gjorde at vi fik lavet en stor udstilling med få midler, på kort tid. Derfor er der også penge på kontoen til nye udstillingstiltag.
INTERFERENS fik ca. 5000 besøgende.! De fleste kom i weekenderne og flere vendte tilbage for at opleve mere INTERFERENS i løbet af åbningsperioden.

Evaluering af INTERFERENS ved Sanne og Ditte:
INTERFERENS fik en udmærket omtale i pressen, på Stiftens lysavis mv. Desværre ingen anmeldelser. Penge til annoncering blev brugt til at købe Kunsten.nus bagside i september og oktober.
Generelt var Interferens en meget vellykket udstilling. Der var 105 deltagende kunstnere fra ProKK, C-SAM og Det Jyske Kunstakademi og vi fik lavet et tværfagligt samarbejde med Litteraturen på Scenen, som godt kan udbygges i fremtiden. Det var fantastiske værker, som var med i INTERFERENS, som også viste nye aspekter af kunstneres produktion. Vores mission var at vise mangfoldigheden i det billedkunstneriske landskab i Århus og denne mission lykkedes fuldt ud. Vi fik stablet en kunstfestival på benene. Der blev ydet et kæmpestort frivilligt stykke arbejde og uden dette, ville INTERENS ikke kunne gennemføres. Derfor har alle deltagende kunstnere haft en kæmpestor betydning for INTERFERENS' succes. Besøgende har fortalt, at det har haft stor betydning for deres oplevelse at kunne gå i dialog med billedkunstnere om kunsten - supergodt!
Det har været et scoop at kunne komme til at udstille på Ceres - der har været plads og mulighed for nye tiltag - f.eks. arrangementer som foredrag, debat, koncert, ProKK-Talks, mv. Foruden udstilligen har disse arrangementer givet genlyd i det århusianske kulturliv.
Oplevelsen var også, at når de deltagende kunstnere blev ud over "arbejdstid", så blev der skabt en utrolig god stemning som spredte sig til de besøgende. INTERFERENS har været en spændende, labyrintisk kunstfestival fyldt med gode værker. Fantastisk at opleve, hvordan INTERFERENS kunne blive pakket sammen så hurtigt i fællesskab.
Der var en generel oplevelse af god stemning på stedet - både fra deltagende kunstnere og publikum. Desuden var der også nyt publikum - nye målgrupper - overordnet ramte INTERFERENS meget bredt i forhold til målgrupper.
Udfordringer ift. INTERFERENS:
Manglende skiltning var en stor ærgrelse for os alle. Den manglende skiltning skyldtes teknisk sammenbrud, ændring af placering af værker og MANGLENDE forudseenhed med et sådant problem. Næste gang sørger vi for en back-up plan, så det ikke sker igen!
For få mødte op og deltog i debatarrangementerne. - Det er vigtigt at vise et fælles ProKK-ansigt - især når det er arrangementer med kulturpolitikere - f.eks. Marc Perera Christensen.
Stor forskel på hvordan folk passede deres vagter. Nogle var på deres poster og informerede de besøgende. Andre tog ikke deres vagter alvorligt - det skal laves om til næste gang.
For at kunne fortsætte med arrangementer til næste udstilling, så er det nødvendigt med konsensus om, at man bakker op om disse arrangementer, så vi ikke risikere igen at der kun dukker syv mennesker op.
En udstilling i den størrelse kræver tre og ikke to tovholdere.
Vi kan ikke undvære internet næste gang.

Udpluk af kommentarer og diskussion:

Bedre tilslutning til arrangementer: Hvordan får vi flere til at komme til arrangementerne?
Birthe R: Bedre skiltning - hvor foregår mødet. Mail rundt, hvorfor vigtigt at komme til denne
debat. - sms fælles ud - bedre hjemmeside.
Personlig kontakt - sms f.eks.
Skal have en større bredde
Mere PR
Man skal kunne melde sig til arrangementer samtidig med vagter - større forpligtelse

Birgitte Chr.: Synd der ikke er solgt mere! I et så stort arrangement. Og det er prof. Folk. Noget
som ikke hænger sammen?
Sanne: det var tænkt som en præsentationsudstilling og ikke en salgsudstilling. Vi ville ikke ha det
til at ligne Lions eller en messe! Der blev dog solgt for ialt 60000kr.

Michael B: For få der tog udfordringen op og brugte bygningen til at eksperimentere ud fra!
Kirsten Schou: Det kræver længere tid. Giver basis for at udvikle.
Birgitte: Der var måske spændende ting som ikke blev udviklet? Måtte selv aflyse pgr af problemer
med lydværk i et specifikt rum.

Jochen: Et spørgsmål om oplæg. Ked af at udstille i nedlagt fabrik. Udstilling i butiksvinduer?
Jørgen H: Vi har lavet sattelit udstilling sidste år. I år var det tiden at samles og vi tog det der var!
Og der var frit spil til at gå i dialog med rummene.

Ole L.: ( jeg får ikke udslæt af at det er en gammel fabrik!) Ang nu udstillingskoncept:
I et snævert koncept kan der ske mere. Det kunne være en udfordring med noget skarpt formuleret
men bredt nok til alle!

Bøje P. forslår samme sted næste år. Det labyrintagtige ved Ceres fængslede mange!
Foreslag informationstavle forrest i stedet for det er det sidste man kommer til.

Jochen: Hvorfor ikke invitere galleri?
Sanne: De blev inviteret. Også Billedkunstudvalget som kom 2,5 gange.Udover de købte havde de
Også med udsmykningsopgaver i baghånden! Charlotte Fogh fra galleriet hendes…kom.

Ole Claus: udstillingen fungerede godt. Man kunne tage udfordringen op i forhold til rummene.
Komme med sit eget. Det var skide godt! Vi har 100 positioner at lave kunst ud fra i Århus.
Spændende at se hvad en kunstner har lavet, som har arbejdet med faget i 25 år.
En forening som os skal ikke tilpasse os Open Call-konceptet. Jeg er mistroisk overfor dem som
kan omstille sig til hvad som helst!
Det var skønt at udstille på Ceres! Det bedste var at der var ingen butikker. Skønt! Og så var det
tilmed godt vejr! ( bifald)

Ulrik: Måske hvis Ceres ikke er solgt til næste år kan vi indtage grunden igen og laver sattelitter ude
omkring i byen samtidigt?

Godsbanen
Afslutningsvis fortæller Sanne at vi har fået et Billedkunstcenter som får kontor på Godsbanen.
Det er en stor sejr for os. Vi ( BKF. Cesam og ProKk) ansætter selv personerne der skal bestride
stillingerne
Kort over godsbanen bliver vist med de sidste opdateringer.

Referent Marianne

til top >>>