Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

 

 

HISTORIE

 


Kunstneres Hus i Saltholmsgade

 


Århus Kunstbygning * Udvidelse
Følg ombygningen>

 

 


Willy Ørskov

 


Jørn Rønnau

 

 

Foreningen for Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere (ProKK) blev stiftet i 2005, da man i forbindelse med omstruktureringen af Århus Kunstbygning valgte at nedlægge foreningen Kunstnernes Hus.

ProKK består af et bredt udsnit af professionelle kunstnere, som alle arbejder på et højt kvalitativt og fagligt niveau med enten kunst eller kunsthåndværk.

ProKK ønsker at støtte og udvikle udstillingsmuligheder og andre kunstneriske aktiviteter for medlemmer af foreningen, samt at skabe rum for kunstnerisk dialog og at synliggøre professionelle kunstneres arbejder. ProKK har base i Århus Kunstbygning og medvirker til at forme den fremtidige udstillingsvirksomhed i Århus Kunstbygning. Der sidder to medlemmer fra ProKK i Fonden Århus Kunstbygnings bestyrelse og tre medlemmer fra ProKK i Århus Kunstbygnings udstillingsudvalg.

Fra Kunstnernes Hus til ProKK - et historisk rids

Kunstnernes Hus blev etableret i 1987 som landets første kunstnerstyrede kunstforening. Formålet med Kunsternes Hus var at bringe udøvende kunstnere i fokus og give publikum en direkte adgang til kunstnerne og den nutidige billedkunst på kunstnernes præmisser. De første tiltag til foreningen Kunstnernes Hus skete i 1982 under stærk indflydelse af tre af de kunstfaglige foreninger:

Billedkunstnernes Forbund (BKF),
Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) og
Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning (DKL), det nuværende Danske Kunsthåndværkere.

Året efter, i 1983, begyndte arbejdet med ombygning af Høvleværket i Saltholmsgade, der var tænkt som et udstillings- og mødested for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere. Her holdt foreningen til fra 1986 og frem til udgangen af 2000, hvor den flyttede til Århus Kunstbygning som en konsekvens af den kulturelle handlingsplan Vækstlag og Flagskibe, som Århus Kommune indførte i perioden 2000-2003. Flytningen af Kunstnernes Hus fra Saltholmsgade til Århus Kunstbygning finansierede Århus Kunst-bygnings nye tilbygning. Århus Kunstbygning blev fra 2000 til foreningens opløsning i 2005 stedet, som dannede rammen om det formidlingsarbejde, der blev foreningens særkende:

> Magasinet Kunst og Kommunikation
> Tidsskriftet KUNST
> Bogserien Kunstner og Menneske. (Sælges her i cafeen)
> Udsmykningsprojekter
> Arrangementer med musik, teater, video, performance, mm.
> Produktion af en lang række tryksager inklusiv bogen "Kunstnere i Århus Amt"
> Udvikling af Europas første online kunstbillede-database Kunstguiden

Kunstnernes Hus har arrangeret en lang række medlemsudstillinger både lokalt, regionalt og internationalt siden etableringen af foreningen Kunstnernes Hus i 1987. Mellem 2000 og 2005 har Kunstnernes Hus stået for 1/3 af samtlige udstillinger i Århus Kunstbygning. ProKK vil bringe kunstnerne på banen og synliggøre foreningen som en aktiv medspiller i Århus's kunstliv.

Se også Arkiv

til top >