Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

 

 

ARKIV * UDSTILLINGER 2003

 

Århus Kunstbygning udvider...

Se billeder fra forløbet - opdateres løbende.

 

Århus Byråd vedtog i 2001 en projekteringsbevilling til en udvidelse af udstillingsarealet til det dobbelte, så der kan blive rum til alle udstillingsarrangørerne og Århus Kunstbygning kan udvikle sig til et spændende kraftcenter i midten af Århus. Alle glæder sig til realiseringen af udbygningsplanerne, men før noget bliver rigtig godt, skal der være nogle udfordringer - og Århus Kunstbygnings bliver, at det tilstræbes at holde åbent for udstillinger i hele byggeperioden, så vi må bede om forståelse for eventuelle gener fra byggeriet. 

Kortfattet beskrivelse af byggeriets planlægning og udformning.

Århus Kunstbygning fra 1917 er tegnet af A. Høeg-Hansen. Det er en bygning klart opdelt i selvstændige elementer: To rektangulære bygninger samt en ottekantet bygning. Bygningerne fremstår i en smuk helhed i nationalklassicistisk stil. Der er et bevaringsværdigt anlæg.

Tegnestuen udformede en tilbygning hertil i 1993. Vi valgte en løsning der alene består af en rnur placeret i nogen afstand fra de andre bygninger. Herimellem opstår et udstillings rum med ovenlys. Muren er formet som en del af en cirkelslag - endnu et geometrisk motiv der indgår i helheden. Det var intentionen på denne måde at bevare den ældre bygnings arkitektoniske integritet.

Den nye tilbygning skal tilpasses helheden ud fra samme afklarede, ydmyge holdning. Der er tale om en nedgravet tilbygning placeret midt i karréen. Bygningen består af et stort udstillingsrum, et mødelokale og et depot. Udstillingsarealet er hermed blevet fordoblet. Nybyggeriet har ligeledes giver anledning til nogle funktionelle forbedringer i den eksisterende bygning.


Adgangen til udvidelsen føres igennem den eksisterende krumme væg via en bred åbning. Således vil gæsterne befinde sig i et glashus i skulpturgården med et overblik der umiddelbart kan aflæse udstrækningen af det underjordiske udstillingsrum via glaskuben og glasvæggen. Desuden kan man herfra også orientere sig om hvad der foregår i skulpturrummet i gården.

Trappen følger den krumme væg og fører ned til en naturlig start på en rundgang i udstillingsrummet. Der er tale om et udstillingsrum med ca. 10 forskellige ophængninger pr. år. Dette kræver stor fleksibilitet i løsningen af ophængnings-muligheder, belysning m.v. Der er derfor mulighed for opstilling af flytbare vægge efter et fastlagt system i det 3,90 m høje rum. Lyset et placeret i loftet som en både permanent løsning og som fleksible spotlights i skinner. I lighed med de øvrige udstillingsrum er vægge og lofter hvide med gulve af fyr.

Cafeområdet er udvidet med et større køkken og bogudsalg samt flere cafe og læsepladser, og der er skabt en mere direkte kontakt og forbindelse til et udvendigt cafeområde der også kan tage skulpturgården i besiddelse.

Skulpturgårdrummet er ligeledes en udvidelse af kunstbygningens udstillings-muligheder. Rummet er afgrænset af de to mure samt en skrånende bøgepur mod Christiansgade og i øvrigt nabobebyggelsen mod nord. 'Gulvet' fremstår som et mønster af chaussesten og stenmel. Skulpturrummet vil også om aftenen fremstå præcist og afklaret set fra omgivelserne idet de 3 enkle glasbygninger vil stå svagt oplyst og indramme gården.

Det er sigtet - med en vis visuel tilbageholdenhed - at bevare der samlede anlægs arkitektoniske integritet. Den nye mur indgår såvel som kuben naturligt i de afklarede geometriske motiver og fanger et dagslys til det det hele drejer sig om: Et multianvendeligt udstillingsrum.

Kunstbygningens udvidelse er således søgt tilpasset stedet og kan med denne enkle løsning blive et fint tilskud tit et af byens smukkeste byrum.

Arealoversigt for nybyggeriet er således:
Nybyggede arealer        ca. 760 m2
Ombyggede arealer       ca. 150 m2
Areal ialt              ca. 910 m2

Skulpturrummets areal udgør   ca. 600 m2

Århus, den 26. marts 2002
Arkitektfirmaet C.F. Møllers tegnestue

       

til top>