Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

"NOMAD" * 2015

ANSØGNING til NOMAD 2015

Temaet for foreningen ProKK’s næste udstilling er NOMAD med officiel åbning i Aarhus' centrum fredag den 11. september 2015. Den fysiske ramme om NOMAD udstillingen dækker hele Region Midt. Fra og med åbningsdagen og 3 uger frem kan alle interesserede gæster opleve kunstværker placeret rundt om i hele regionens offentlige sfære på utraditionelle steder såsom på togstationer, i lufthavnen, hotelværelser, campingpladser, kirkegårde, i tomme butikker, åer, skove eller i en mindre landsby.

NOMAD
Nomad er en tankevækkende, billedkunstnerisk undersøgelse af den moderne rastløshed, som er et af de mest udfordrende livsvilkår knyttet til især det urbane liv i senmoderniteten. NOMAD vil undersøge denne uro og gennem udstillingen bidrage med tankevækkende værker, der taler direkte til og med et andet af modernitetens fænomener: det selvrefleksive individ. Der spørges eksempelvis til: Hvordan er det moderne menneske en nomade? Hvordan ses det i vores kultur og levevis?
ProKK og de to projektledere Jane Pedersen og Ulrik Lund allerede godt i gang. I januar 2015 afholdt vi en indledende workshop til NOMAD for alle interesserede medlemmer. På workshoppen blev kunstnerne præsenteret for en række inspirerende oplægsholdere samt fik afprøvet flere kreative øvelser med henblik på at skabe rum for idégenerering og fremtidig samarbejde kunstnerne imellem. De inviterede oplægsholdere på dag 1 var: kulturteoretiker og professor Henrik Kaare Nielsen fra Aarhus Universitet samt de 3 kuratorer: hhv. billedkunstner og underviser på Koldings Designskole Barnabas Wetton, kunstner og kurator Lisbeth Hermansen (Hygum Kunstmuseum) og til sidst kunstner og kurator Søren Taaning (Skovsnogen). På workshoppens dag 2 var der yderligere 2 oplæg fra hhv. kunstnergruppen AquaSonic, repræsenteret ved Laila Skovmand og Robert Karlson og Versus Mariko Wada. Efterfølgende gik de deltagende kunstnere i gang med både strukturerede idégenererings-øvelser, såsom Sliding Scales og Reflective Teams, præsenteret ved Barnabas Wetton og mere fri brainstorming over OUT OF THE BOX’s nøgleord. Ud fra de mange øvelser har deltagerne skabt grobund for en videre og mere konkret idé, som på den kommende workshop d. 4. februar vil blive bearbejdet yderligere.
Der er lagt op til at deltagerne tænker og agere selvstændigt, og de vælger selv, om de vil arbejde alene eller i grupper med et konkret værk. De vælger ligeledes selv et perspektiv på NOMADs tematik samt en location for opsætning af værket. Frem til september 2015 afsætter de 3 kuratorer hver tid til individuelle sparringsmøder med kunstnerne. Hver kurator har sit ekspertise-område ift. at skabe og arbejde med kunst i det offentlige rum. Eksempelvis ved Hermansen meget om kuratering og inddragelse af borgerne i lokalområder, Wetton har stor viden omkring forskellige arbejds-strukturer og metoder, mens Taaning har et stort kendskab til, hvordan man samarbejder med kommunale instanser og søger om tilladelser m.m. De 3 kuratorers forskellighed gør, at deltagerne har en større mulighed for at vælge netop dén kurator, der passer på ens specifikke projekt.

Baggrund for NOMAD
ProKK vil i perioden 2014 til og med 2017 lave 4 store udstillinger i Aarhus og Region Midt samt initiere kunstproduktion rundt om i Europa. Forud for hver udstilling videreudvikler (en) kurator(er) i samspil med medlemmerne det koncept, som allerede ligger til grund for udstillingerne, som følger: EPIDEMICS (2014), NOMAD (2015), GARDEN LYRICS (2016), UP (2017), SHARE YOUR VISUAL MINDSET – FROM ARTIST TO ARTIST ALL OVER EUROPE (2014-2017).
De 4 udstillinger samt et særligt europæisk projekt er alle en del af ProKKs store kulturhovedstad 2017 projekt OUT OF THE BOX, der vil bestræbe sig på at gentænke præmisserne for kunsten i det offentlige rum. Med OUT OF THE BOX vil foreningens 180 kunstnere og kunsthåndværkere skabe udstillinger, der overrasker og forundre på steder, vi normalt ikke møder kunsten: På tage, i skoven, på campingpladsen og i lufthavnen. Publikum vil møde kunst på nye måder, som henvender sig direkte med bud på, hvad kunsten kan og skal i det offentlige rum. OUT OF THE BOX gør opmærksom på, at kunsten lever og i høj grad er i stand til at skabe refleksion og gå i dialog med verden uden for kunstinstitutionens mure.

NOMADs brede appel i det offentlige rum
ProKK favner en bred vifte af kunstnere og kunsthåndværkere, hvilket er en kæmpe fordel i et mangfoldighedsperspektiv og i forhold til bredden af publikum. Vores stærkeste kort er den store, samlede gruppe af kunstnere, som er villige til at lægge en stor timemedfinansiering, foruden, hvad vi har søgt hos 2017 fonden, og hvad vi senere vil søge i regionen og Statens Kunstfond. På grund af foreningens størrelse med over 180 medlemmer, formår ProKK at skabe grobund for dybdegående, tematiserede udstillinger, som giver genlyd i hele regionen til gavn for både de tilkoblede medlemmer, men også for kommunens kulturudvikling generelt. Når ProKK, som med eks. OUT OF THE BOX projektet løfter i flok skabes der både kunstnerisk sammenhold indadtil, men samtidig også kunstnerisk udvikling udadtil i form af bl.a. idégenererings-workshops og afprøvning af nye materialer samt (international) vidensdeling og networking.
Med NOMAD vil ProKK gerne gå skridtet videre og gentænke hele udstillingskonceptet ved at tage udstillingen ud af ”THE WHITE CUBE” og ud i det offentlige rum – i byens gader, langs åen eller i landsbyen og dens skove. På udvalgte steder vil kunstnerne skabe værker, der forholder sig til nomade begrebet i en senmoderne kontekst, og ikke mindst til det udvalgte sted. Derudover vil det enkelte værk bestræbe sig på at gå i direkte dialog med eller på anden vis inddrage de personer, der til dagligt færdes i det specifikke, offentlige rum. Det er ProKKs opfattelse efter mange års erfaring, at foreningens kunstneriske mangfoldighed vil sikre en proportional mangfoldighed i værkerne og derfor appellere til et bredt udsnit af befolkningen.
Sidst men ikke mindst, satser ProKK på, at markedsføre den kommende NOMAD udstilling kontinuerligt både fysisk og digitalt. Fysisk i form af plakater og flyers med QR kode-henvisninger til webkatalog/hjemmeside samt via omtale i aviser – herunder forhåndsomtaler og –interviews, pressemeddelelser m.m. Digitalt via de mange muligheder for distribution på internettet både på egen hjemmeside og på de sociale medier. Konkret set, er det bl.a. planen, at der skal udarbejdes et webkatalog med en mere dybdegående præsentation af NOMAD og dens værker. I webkataloget vil man også finde et geografisk overblikskort over alle værkerne, der befinder sig spredt rundt om i Region Midt.