Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

NYHEDSBREV JUNI 2005


NYHEDSBREV juni 2005

Foreningen Kunstnernes Hus blev på den ordinære generalforsamling den 25. april, hvor ca. 30 medlemmer var mødt op, nedlagt og Foreningen Af Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere (herefter kaldet ProKK) blev stiftet. De, som var medlemmer af Foreningen Kunstnernes Hus, bliver automatisk optaget som medlemmer af ProKK. Ønsker man ikke dette medlemsskab kan det meddeles til Pernille Lyngsø på tlf. 8620 60 53 eller e-mail plj@fk.aarhus.dk.
Den nye struktur i Århus Kunstbygning er endelig ved at falde på plads. Her følger en opremsning af diverse nye bestyrelser og udvalg.

Bestyrelser og udvalg

ProKKs bestyrelse:
Formand, arkitekt Helge Tindal -udpeget af bestyrelsen
Næstformand Steen Rasmussen -valgt for 3 år
Billedkunstner Finn Have -valgt for 3 år
Billedkunstner Niels Frank -valgt for 2 år
Textilformgiver Kirsten Schou-Jørgensen -valgt for 2 år
Billedkunstner Bjarne Ohn -valgt for 1 år
Keramiker Jørgen Hansen -valgt for 1 år
Suppleant Billedkunstner / fotograf Carsten Langkilde
Suppleant grafiker/billedkunstner? Bettina Winkelmann

Kasserer:
Billedkunstner / fotograf Carsten Langkilde

Fonden Århus Kunstbygnings bestyrelse:
Repræsentanter fra ProKK:
Billedkunstner Finn Have
Grafiker Steen Rasmussen
Repræsentanter fra Århus Kunstforening af 1847:
Formand Jo Dam Kærgaard
Næstformand Vilhelm Halgreen
Repræsentant for Afdelingen for Kunsthistorie, Århus Universitet:
Professor Jakob Wamberg.
Repræsentant for Det Jyske Kunstakademi:
Billedkunstner Tanja Nellemann Poulsen.
Der skal endvidere udpeges et 7. medlem af rådmand Torben Brandi.

Fonden Århus Kunstbygnings udstillingsudvalg:
Repræsentanter fra ProKK:
Niels Frank -valgt for 3 år -var det 3?
Jørgen Hansen -valgt for 2 år
Carsten Langkilde -valgt for 1 år
Repræsentanter fra Århus Kunstforening af 1847:
Jette Gejl Kristensen
Steffen Tast
Vilhelm Halgreen
Repræsentant fra Billedkunstnernes Forbund:
Ulla Madsen
Repræsentant fra Danske Kunsthåndværkere:
Anne-Birgitte Hansen.
Foreningens optagelsesudvalg:
Der står i vedtægterne §6 at udvalget består af 5 medlemmer – vi har kun valgt 4 …
Formand Bjarne Ohn
Finn Have
Lasse Krog Møller
Kirsten Schou-Jørgensen

Vi kan se tilbage på et halvår med nogle stærke og meget velbesøgte og roste udstillinger. Den seneste – Hanne Foss Brink in memoriam – var ved åbningen ledsaget af et seminar, som trak fulde huse. Med kunsthistorikeren, nutidskunstneren og arkitekten som betragter kastede seminaret lys på vævekunsten og Hanne Foss Brinks arbejder.
Flere kommentarer er velkomne!

I fremtiden vil det nye fælles udstillingsudvalg få en vejledende og rådgivende rolle i forhold til den kommende leder, som får det fulde ansvar for Århus Kunstbygnings udstillingsprofil. Indtil dennes ansættelse står udstillingsudvalget for planlægningen. Det første møde blev afholdt i slutningen af maj, hvor omkring 40 ansøgninger blev behandlet.

Der ligger nu en opgave foran os i at definere og profilere vores forening. I det arbejde vil det være meget værdifuldt at høre medlemmernes overvejelser om og ønsker for foreningens fremtid. En fremtid som i høj grad er afhængig af jeres lyst til at deltage aktivt. Derfor: Kom på banen med gode forslag.

Det er uklart hvad der sker med kulturen, de kulturelle midler, støtteordninger m.m. når de nye kommunestrukturer træder i kraft. Kan vi få indflydelse på hvordan de regionale midler bliver forvaltet i fremtiden?
Vi arbejder på at arrangere et informationsmøde om dette i slutningen af september med lokale politikere og landspolitikere.

Inge Hejlesen, som har været ansat som sekretær? i Århus Kunstbygning i hvormange? år, går på pension og der er i denne anledning afskedsreception i Kunstbygningen mandag den 8. august kl. 14 - 17.