Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

REFERAT ProKK MØDE 16. JANUAR 2008


Referat fra Prokk medlemsmøde i Århus Kunstbygning onsdag den 16.januar 2008

Stort fremmøde, skud: 80

Sanne Ransby orienterede om møde med Århus Festuge. Man kan komme med ideer til komiteen. Opridsning af problemer i forbindelse hermed, bl.a. at der kun bevilges penge til materialer. Desuden advarsel om at nogle kunstnere har penge i klemme fra sidste år. Niels Rahbæk fortalte om den økonomiske model, han var med til at bruge sidste år. Man kan kontakte ham på baek@tdcadsl.dk

Steen Rasmussen orienterede om det tiltag om kunst i Huset, som var fremme i en artikel – og som Prokk afviser.

Sanneorienterede om en god start på Dialog-udstillingen.

Entreen bliver i år 20 kr. og desuden vil en udvidet cafe give lidt flere penge. Gebyret for at udstille fastholdes på 200 kr. Første satellit er fundet: Århus Kunstakademi. Men alle opfordres til at finde flere gode steder. Satellitterne skal også passes. Alle deltagere skal regne med 2 halve dages pasning. Der kom forslag om at 20 kr. skal betales også på satellitterne og gælde på alle udstillingsstederne.

Helge Tindal orienterede om bestyrelsens afvisnende holdning til en henvendelse fra en bank om udstilling.

Referent Jørgen Hansen