Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

MEDLEMSMØDE 16. JANUAR 2008


ProKK-aftener

Refeat af mødet nederst

På generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2006 blev det foreslået at lave en månedlig medlemsaften, hvor man kan mødes med kolleger og på den måde hente faglig inspiration og dyrke det sociale fællesskab i foreningen.
Bestyrelsen har derfor lavet en aftale med Kunstbygningen om, at vi kan disponere over mødelokalet den første onsdag i måneden kl. 19-21.

Har du ideer/ønsker til fremtidige onsdags-temaer eller har du lyst til at fortælle om et relevant emne, kan du maile eller ringe til et medlem i bestyrelsen.

Information om fremtidige ProKK-aftener vil blive annonceret på www.prokk.dk og sendt til medlemmer med mail-adresse.

Medlemsmøde den 16. januar kl. 19-21 i Kunstbygningen

1. Muligheder for at deltage i Århus Festuge. Kort oplæg v. Helge og Sanne.

2. Hvordan forholder vi os til det kommende kunstnerstyrede galleri i HUSETs gl. lokaler.

3. Sidste nyt om vores udstilling (99 deltagere)

Vel mødt til god debat!!

M.v.h. bestyrelsen

Århus d. 10. januar 2008.

Baggrund:
Flemming Knudsen udlejer 400 kvm. i Huset i Århus til et kommercielt baseret udstillingsinitiativ, i første omgang for de næste 7 måneder. Århus Kommune får dermed dækket udgiften til husleje på kr. 11.250,- . Samtidig er udstillingsstedets økonomi baseret på, at kunstnerne selv skal stå for salgsarbejdet og desuden donere værker til Fonden til fremme af samtidsbillledkunst i Aarhus. Det mener rådmand Flemming Knudsen er et initiativ der er værd at bakke op om. Det professionelt etablerede kunstmiljøet er af en anden holdning og har skrevet følgende kommentar til rådmanden på vegne af ProKK – foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere, BKF/Midtjylland – Billedkunstnernes Forbund og C-SAM - Center for Samtidskunst.

Reaktion fra det professionelle kunstmiljø i Århus på rådmandens opbakning til et nyt stort udstillingssted på det tidligere HUSETs adresse:

Det er positivt, at rådmand Flemming Knudsen tager det med i sine overvejelser, at den lokale samtidskunst har stærkt brug for et nyt udstillingssted, og at han gerne vil bakke op om at få kunstnere fra udlandet til Århus. Men vi må reagerer meget kraftigt på rådmand Flemming Knudsens udtalelse, når han kalder det pågældende initiativ ”en ren win-win situation for kunstmiljøet i Århus”.

Vi forstår ikke, hvordan et udstillingssted baseret på professionelle kunstnernes værkdonationer for i alt kr. 40.000,- om måneden kan være en win-situation for kunstmiljøet i Århus. For os at se, er det hverken kunstens eller de lokale kunstneres opgave at medfinansiere et kommercielt baseret udstillingssted. Vi mener derimod, at der burde udtænkes en langsigtet og ikke-kommerciel plan for det samtidskunstneriske udstillingsmiljø i Århus.

Vi forstår heller ikke, hvordan rådmanden kan føle sig sikker på udstillingsstedets kunstneriske niveau, når han hverken rådfører sig med Århus Kommunes eget kunstråd eller med de tre eksisterende foreninger for professionelle kunstnere i Århus og omegn.


ProKK, BKF/Midtjylland og C-SAM appellerer derfor til, at rådmand og Århus Kommune får højere ambitioner på kunstens og på kunstnernes vegne, når der i fremtiden skal tages beslutninger om, hvordan man højner niveauet og vilkårene for kunstmiljøet i Århus.

På vegne af

ProKK, Steen Rasmussen, næstformand.
BKF/Midtjylland, Ole C. Hansen, udvalgsformand.
C-SAM, Iben Hofstede, formand.

Bestyrelsens mail-adresser:
Helge Tindal helge@tindal.dk
Steen Rasmussen steen.pia@mail.tele.dk
Jørgen Hansen jorgen@jorgenhansen.com
Carsten Langkilde carsten-langkilde@mail.dk
Steen Rasmussen steen.pia@mail.tele.dk
Niels Frank frankborten@post.tele.dk
Lars Svanholm larssvanholm@mail.tele.dk
Sanne Ransby sanne.ransby@post.cybercity.dk
Bettina Winkelmann bettinawinkelmann@hotmail.com
Hartvig Stenholdt Hansen stenholdt@hansen.mail.dk

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Referat fra Prokk medlemsmøde i Århus Kunstbygning onsdag den 16.januar 2008

Stort fremmøde, skud: 80
Sanne Ransby orienterede om møde med Århus Festuge. Man kan komme med ideer til komiteen. Opridsning af problemer i forbindelse hermed, bl.a. at der kun bevilges penge til materialer. Desuden advarsel om at nogle kunstnere har penge i klemme fra sidste år. Niels Rahbæk fortalte om den økonomiske model, han var med til at bruge sidste år. Man kan kontakte ham på baek@tdcadsl.dk
Steen Rasmussen orienterede om det tiltag om kunst i Huset, som var fremme i en artikel - og som Prokk afviser.
Sanneorienterede om en god start på Dialog-udstillingen.
Entreen bliver i år 20 kr. og desuden vil en udvidet cafe give lidt flere penge. Gebyret for at udstille fastholdes på 200 kr. Første satellit er fundet: Århus Kunstakademi. Men alle opfordres til at finde flere gode steder. Satellitterne skal også passes. Alle deltagere skal regne med 2 halve dages pasning. Der kom forslag om at 20 kr. skal betales også på satellitterne og gælde på alle udstillingsstederne.
Helge Tindal orienterede om bestyrelsens afvisnende holdning til en henvendelse fra en bank om udstilling.
Referent Jørgen Hansen