Foreningen for professionelle kunstnere og kunsthåndværkere
 

 

 

MEDDELELSER


Åbent brev til politikere, forvaltning, kunstnere, medier og offentlighed i Århus:

Århus behøver et åbent, kunstnerstyret udstillingssted på Godsbanen!


De professionelle billedkunstnerne i Århus har ikke længere et sted at udstille, medmindre de er så priviligeret at blive inviteret af en af byens kuratorstyrede udstillingsinstitutioner, eller er indlemmet i et af de få kommercielle gallerier, der er i Århus.
Billedkunstnerne i Århus mangler et kunstnerstyret udstillingssted, hvor man kan ansøge om at udstille, og hvor det er kolleger, der udvælger og sammensætter udstillingerne.

Igennem næsten 20 år har billedkunstnerne i Århus haft Kunstnernes Hus og Århus Kunstbygning som mulige udstillingssteder, hvor man kunne ansøge og blive udvalgt af kolleger. Men med lukningen af Kunstnernes Hus, og med opgraderingen af Århus Kunstbygning til kunsthal med kunstfaglig kuratorstyring, er begge disse muligheder forsvundet.
Det rammer især vækstlaget og de kunstnere, der ikke er slået igennem endnu. Det rammer også de mere erfarne, professionnelle kunstnere, der ikke følger den gældende dagsorden, der bestemmer, hvad der for tiden skal vises på de store institutioner og kommercielle gallerier.
Det er usundt for udviklingen af det kunstneriske miljø, at byens udstillingsliv mainstreames, og at man går glip at den kunstneriske mangfoldighed, der findes rundt om det særligt udvalgte og højteksponerede, der ellers vises. Århus har mange professionelle kunstnere, der arbejder på et højt kunstnerisk niveau, og der må hele tiden gøres tiltag for at fastholde dem i byen, så den samlede kreative masse er størst mulig. Et kunstnerstyret udstillingssted kunne medvirke hertil.

Problemet fremstår endnu tydeligere, når man ser hvad der sker på teaterfronten: Scenekunsten har i årevis haft Entrescenen og nu den Åbne Scene på Godsbanen, som et sted, hvor professionelle scenekunstnere har kunnet opsætte forestillinger ved at indsende ansøgninger, som bedømmes af kolleger. Det har været meget udviklende for teater- og dansemiljøet, at der var denne mulighed uden om de etablerede og kommercielle scener, og mange eksperimenterende forestillinger var næppe blevet realiseret uden.

De professionelle billedkunstnerne i Århus har simpelthen brug for et modstykke til Den Åbne Scene: Det Åbne Udstillingssted! Og det kræver egentlig ikke særlig mange resurser at få det: Et velegnet lokale dedikeret og indrettet til formålet med rene væg- og gulvflader og installeret belysning med mulighed for mørklægning, en ansat daglig leder til at distribuere formidling, assistere ved ophængning og passe udstilling, samt en lille komite af billedkunstnere til at behandle ansøgninger. Det kan sandsynligvis gøres billigere end Den Åbne Scene, da de tekniske faciliteter og bemandingen af disse er langt mindre.

Det er oplagt at et sådant åbent udstillingssted skal ligge på Godsbanen!
Godsbanen, der bærer undertitlen Produktionscenter for scenekunst, billedkunst og litteratur, er fuldstændig skævt sammensat, når man kigger på de institutioner og faciliteter, der findes på stedet: Nok er der tre centre for scenekunst, billedkunst og litteratur (der blot består af enkelte skriveborde og meget få ansatte) samt værkstederne fra det gamle Huset. I disse faciliteter kan der sikkert udrettes en del for alle tre kunstarter, men ikke tilstrækkeligt!
For det tunge læs på Godsbanen trækkes af Filmværkstedet, Musikspillestedet Radar samt teaterscenerne for Katapult og Den Åbne Scene med dertil hørende øverum. Bortset fra de to gæstende kunstarter, film og musik, er det altså kun scenekunsten, der rigtig gør sig synlig på Godsbanen.
Hvor blev billedkunsten og litteraturen af? Det nærmer sig det skandaløse, at disse to kunstarter ikke har nogen form for fast præsentation på Godsbanen!

Et åbent udstillingssted vil medvirke til at rette op på denne skæve fordeling.
Et åbent udstillingssted vil gøre billedkunsten synlig på Godsbanen, det vil fungere som et samlingspunkt for billedkunstnerne og publikum også i dagtimerne, hvor de andre publikumspræsentationer med musik og teater er om aftenen.
Et åbent udstillingssted på Godsbanen vil betyde at kunstneriske eksperimenter og andre væsentlige kunstneriske manifestationer fra byens kunstliv finder et sted at udfolde sig.
Et åbent udstillingssted på Godsbanen vil også præsentere national og international kunst, fx af de artist in residence-kunstnere, som i forvejen skal bo på Godsbanen.
Et åbent udstillingssted på Godsbanen vil i det hele taget kunne vise alt muligt af høj kunstnerisk kvalitet, fx. også arkitektur og design, og bidrage til at give markante oplevelser til Godsbanens publikum!

Jesper Rasmussen, billedkunstner, rektor ved Det Jyske Kunstakademi
Inger Lise Rasmussen, grafiker
Hanne Nielsen, billedkunstner
Trine Rytter Andersen billedkunstner og kurator
Marianne Jørgensen, billedkunstner, medlem BKF's bestyrelse
Lasse Krog Møller, billedkunstner
Katja Bjørn Jacobsen, billedkunstner

til top >>>